برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني “مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكي

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني “مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكيقابل مشاهده می باشد
برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني “مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكي|50085462|yom|تجزيه و تحليل,برنامه ریزی,تولید,سنگ تزئینی,سنگ,معادن,معدن

برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكي در این مقاله موضوعات برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي سّلولي، برنامه ريزي توليد، تجزيه و تحليل حساسيت، اقتصاد معدن. بررسی می شوند منابع معدني به عنوان مواد اوليه ي مورد استفاده در توليدات صنعتي وبرخي فعاليت هاي اقتصادي مانند
ساختمان سازي، ارزش فراواني دارند . كشور هاي صاحب اين منابع مي توانند از فرآوري و عرضه ي اين مواد
به بازارهاي جهاني، در آمد هاي ارزي سرشاري به دست آورند . از جمله ي مواد معدني ارزشمند، سنگ هاي
تزئيني هستند كه به اشكال و خواص گوناگون در طبيعت يافت مي شوند و كاربرد وسيعي در فعاليت هاي
توليدي دارند . ايران از جمله كشورهايي است كه ذخاير متنوعي از سنگ هاي تزئيني دارد . با بهره برداري
صحيح از اين ذخاير و فرآوري آن ها، نه تنها مي توان به ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب در جامعه دست
يافت، بلكه از راه صادرات اين سنگ ها، درآمد ارزي قابل توجهي نيز به دست خواهد آمد.
امروزه استخراج سنگ به ويژه سنگ هاي تزئيني يكي از منابع در آمدي مهم كشورها است. ايران نيز از
جمله كشورهايي است كه در استخراج وصادرات سنگ هاي تزئيني جايگاه خوبي در دنيا دار د . بعضي از
نمونه هاي سنگ تزئيني ايران در جهان نظير ن دارد. بنابراين معادن سنگ تزئيني ايران از نظر اقتصادي
اهميت خاصي دارند . در خصوص توليد و عرضه ي سنگ هاي تزئيني ايران (كه به لحاظ تنوع و ميزان ذخيره
و كيفيت در رده ي نخستين كشور هاي جهان قرار دارند )، لازم است كليه ي امكانات و ابزار لازم به كار
گرفته شود تا با توليد بهينه در آمد قابل ملاحظه اي نصيب كشور شود.
معادن سنگ تزئيني جزء منابع پايان پذير هستند، بنابراين توجه به شيوه ي اقتصادي توليد و بهره
برداري از آن ها اهميت دارد سنگ تزئيني در سال هاي اخير در ايران و ساير كشورها بازار خوبي داشته
است. ايران يك كشور در حال توسعه و متكي به درآمدهاي نفتي است . توجه به مسائل اقتصادي و فني
معادن و بكارگيري روش هاي مناسب توليد در آن ها اين امكان را به وجود مي آورد كه به منابع درآمدي
قابل اعتمادي دركنار نفت دست يافته شود . در سال هاي گذشته استخراج معادن سنگ تزئيني به شيوه
هاي غيراقتصادي صورت گرفته است . به اين معني كه عمليات پي جويي، اكتشاف واستخراج در معادن بدون
هرگونه برنامه ريزي و دور انديشي علمي انجام شده است . طرح هاي بهره برداري نيز در اغلب موارد غير
واقعي و صوري بوده اند . هم چنين هيچ گونه الزام عملي در خصوص كنترل ك يفي مواد و محصول و رعايت
نكات علمي، فني و اقتصادي وجود نداشته استدر اين زمينه نظر معدن داران نيز بر حجم بالاي
ضايعات توليد تأكيد مي كند اين گونه مشكلات صرف نظر از اتلاف ذخيره ي معدني و افزايش ضايعات،
موجب ايجاد خسارت هاي جبران ناپذير اقتصادي مي گردد. به اين دليل ايجاد سيستم هاي برنامه ريزي،
كنترل مواد و توليد علمي در معادن يك ضرورت است .